Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


 

Publikace

Odborné stati v recenzovaných časopisech

Články v institucionálních a konferenčních sbornících

Recenzovaný sborník z Jarní školy sociální práce

Metodika - manuál výzkumných postupů pro vyhodnocování jednotlivých typů demosociálních a ekonomických dat

Metodologická publikace (monografie) Výzkumné metody v sociální práci

Další monografické výstupy (dílčí analýzy)

Další monografické výstupy (dílčí analýzy) - anglická verze publikace

Aktualizace: 24. 07. 2019


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt