Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


 

Odborné konzultace

V období od června 2011 do prosince 2013 proběhlo 38 odborných konzultací. Zahraniční expert prof. D. Baum poskytl 9 odborných konzultací členům seniorského týmu, 1 odbornou konzultaci člence juniorského týmu, 2 odborné konzultace studentům doktorského studia, kteří nebyli členy projektového týmu. Konzultace proběhly také mezi účastníky seniorského a juniorského týmu (2x). Největší rozsah konzultací seniorů (17) byl určen studentkám doktorského studia – členkám juniorského týmu v době zahájení a realizace výzkumu jednotlivými subtýmy. Další okruh konzultací byl spojen s psaním a revidováním odborných textů. Stejně tak senioři poskytovali konzultace (7x) studentům doktorského studia podporovaným projektem – konzultace se vztahovaly především k otázkám metodologie disertačních prací.

Aktualizace: 27. 05. 2014


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt