Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu tvoří VŠ studenti Mgr. a PhD. stupně a akademičtí pracovníci Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

1) Cílová skupina akademických pracovníků FSS OU:

Cílová skupina akademických pracovníků FSS OU konzultuje s vybraným zahraničním odborníkem - expertem ve výzkumu v sociální práci aktuální problémy měnící se společnosti. Takto rozšířené a prohloubené odborné kompetence akademických pracovníků FSS OU je nutno pro zajištění efektivity vzdělávání předat dále, a to kolegům (akademickým pracovníkům) a hlavně druhé cílové skupině - studentům VŠ(Mgr. a PhD.stupně), zajistit na FSS OU výuku specifických vědomostí a dovedností z oblasti teorie a praxe vědeckého výzkumu.

Znalosti a dovednosti akademických pracovníků (které získali díky podpoře projektu), napomohou k vytvoření uceleného systému vzdělávání a k vytvoření nové metodiky výuky metod sociálně vědního výzkumu. Monografie-učebnice metodologie výzkumu bude integrována do vzdělávání na FSS OU.

2) Cílová skupina studenti VŠ

Účastí na vzdělávání v metodologii výzkumu specificky zaměřené na oblast sociální práce a  aktivním využitím odborných textů si studenti rozšíří své znalosti a dovednosti ve vybraných výzkumných tématech, která dosud nejsou součástí studijních programů a rozvinou si svoje odborné kompetence.

Studenti budou ve výuce informováni o  výstupech realizovaného výzkumu a možnostech participace na řešení konkrétních výzkumných úkolů a o integraci do mezinárodních sítí. Informace budou prezentovány také na www stránkách projektu. Tato cílová skupina bude spolupracovat a  aktivně se účastnit na realizaci konkrétního výzkumu. Bude mít možnost účasti na pravidelných badatelských odpoledních, skupinových a individuálních konzultacích, mezinárodních Jarních školách a seminářích pro Mgr. studenty s vazbou na implementaci do výuky. Záměrem projektu je podporovat studenty v jejich zájmu o vědeckobadatelskou činnost a  publikační činnost.

Aktualizace: 25. 07. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt