Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


 

Hlavní cíle projektu

  • Projekt umožní rozšířit a zkvalitnit personální základnu stávajícího výzkumného týmu působícího na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.
  • Záměrem projektu je rovněž podporovat studenty (především DSP) v jejich zájmu o vědeckobadatelskou činnost a poskytnout jim i mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům kvalitní a důslednou přípravu. Projekt směřuje k zabezpečení rozvoje a prohloubení odborných kompetencí a klíčových dovedností vědeckých pracovníků a následně k aplikaci nových metod vzdělávání v sociálně vědním výzkumu, posílí excelenci vědeckých pracovníků v zájmu rozšíření a zefektivnění jejich participace na řešení předních domácích výzkumných témat a zapojení do mezinárodních vědeckobadatelských projektů.

Dalšími cíli projektu jsou:

  • Rozvoj kompetencí a klíčových dovedností vědeckých pracovníků.
  • Rozšíření možnosti dalšího vzdělávání vědeckých pracovníků.
  • Aplikace nových metod vzdělávání v sociálně vědním výzkumu.
  • Zabezpečení odborné přípravy mladých vědeckých pracovníků.
  • Zlepšení podmínek vědeckovýzkumných pracovníků.
Aktualizace: 27. 05. 2014


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt