Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


 

Anotace

Projekt je zaměřen na rozšíření a rozvoj stávajícího vědeckovýzkumného týmu působícího na Ostravské univerzitě, Fakultě sociálních studií, který se orientuje na problematiku sociálních dopadů procesů modernizace, nových sociálních rizik, resp. sociální exkluze. V rámci projektu je přizván významný zahraniční expert - odborník v metodologii sociálně vědního výzkumu a výzkumu v sociální práci, pod jehož vedením budou zajišťovány klíčové aktivity projektu. Výzkumný tým FSS OU bude rozšířen o nové členy z řad Ph.D. studentů a dalších mladých vědeckých pracovníků, bude na něj soustředěna důsledná odborná příprava sledující možnost následného uplatnění v mezinárodních sítích, např. v Evropském výzkumném institutu sociální práce.

Cílem projektu je podpořit a rozšířit vědecký tým FSS OU, posílit jeho excelenci v zájmu rozšíření a zefektivnění jeho participace na řešení předních domácích výzkumných témat a zapojení do mezinárodních vědeckobadatelských projektů.

Aktualizace: 27. 05. 2014


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt