Úvod  |  Cíle  |  Výstupy projektu  |  Partneři  |  Kontakty  |  Fotogalerie  |  Akce |  ICT pomůcky  |  Kurzy  |  Workshopy

Workshopy

Workshopy jsou pořádány na partnerských středních školách vždy od 13:30 do 18:00 hod v následujícím uspořádání:

  • Obecný – Střední škola teleinformatiky, Ostrava – 25. 2. 2011, pro všechny vyučující přírodovědných předmětů
  • Fyzika – Gymnázium J. Kainara, Hlučín – 7. 4. 2011, pro vyučující fyziky
  • Chemie – Opava – květen 2011, pro vyučující chemie
  • Biologie – červen 2011, pro vyučující biologie
  • Environmentální výchova – září 2011, pro všechny účastníky kurzů
  • Závěrečný – listopad 2011, pro všechny účastníky kurzů

Definice pojmu workshop:

Workshop je forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využiteln v jejich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou v roli moderátora, facilitátora. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému tématu a cíli workshopu.

V průběhu workshopu není lidem představována teorie – předpokládá se, že každý má určitý teoretický základ a je schopen s ním ostatní seznámit. Díky interaktivním formám spolupráce mezi účastníky tohoto typu vzdělávání dochází k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro své další praktické působení.

Obecný

Dne 25.2.2011 se uskutečnil úvodní workshop (obecný) k projektu Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách.

Po úvodním přivítání ředitelkou školy Ing. Miroslavou Jezerskou a manažerem projektu Bc. Filipem Goszlerem následovala prezentace aktivit hostující školy (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace; www.teleinformatika.eu) spojená s prohlídkou školních aktivit a vybavení.

Účastníci byli seznámeni se současnými a budoucími aktivitami projektu. RNDr. Libor Koníček, Ph.D. představil další způsoby a metody využití ICT pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů s využitím počítačem podporovaných experimentů.

Největším přínosem však pro všechny zúčastněné byla prezentace vlastních zkušeností a zpětné vazby z používání měřicích sad ve výuce. Své pokusy a poznatky přednesly zástupci Střední školy teleinformatiky a Gymnázia Olgy Havlové.

Závěr workshopu se nesl v duchu neformální diskuze, která je však pro účastníky hlavním zdrojem nových informací a postřehů od kolegů a kolegyň z dalších partnerských škol MSK.

Velký dík za skvělý úvodní workshop patří zejména paní ředitelce Ing. Miroslavě Jezerské a celému kolektivu SŠ teleinformatiky.


Fyzika

Druhý workshop v pořádí byl věnován dalšímu přírodovědnému předmětu – fyzice. Místem konání bylo zvoleno Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace (www.ghlucin.cz).

Na programu bylo předvedení těchto experimentů:

  • Zkoumání vlastností elektrolytu – RNDr. Marta Goldová
  • Sledování průběhu kmitavého pohybu kuličky na pružině – Mgr. Emilia Justová
  • Ověření vztahu pro periodu pružinového oscilátoru v závislosti na hmotnosti zavěšeného tělesa – Mgr. Mila Šula
  • Vedení tepla v kovech – RNDr. Miroslava Toufarová

Předmětem workshopu nebyla pouhá demonstrace pokusů, ale zejména předávání zpětné vazby. Každý experiment vyvolal u ostatních účastníků nemalý zájem a předvádění experimentu tak volně přecházelo k hromadné diskuzi nad danou problematikou.

Workshop vyvolal také zájem médií, krátkou reportáž si můžete prohlédnouto na www.youtube.com
Děkujeme celému kolektivu Gymnázia Hlučín za výbornou organizaci a příjemné prostředí.

© Ostravská univerzita v Ostravě 2010. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.