Úvod  |  Cíle  |  Výstupy projektu  |  Partneři  |  Kontakty  |  Fotogalerie  |  Akce |  ICT pomůcky  |  Kurzy  |  Workshopy

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách

Aktualizováno - 11. srpna 2011

Doplněna sekce workshopy

Doplněna sekce ICT pomůcky

Dodávka ICT vybavení se blíží!
Máme za sebou náročný několikaměsíční proces veřejné zakázky, ze kterého vzešla jako vítězná společnost Connexia, s.r.o., jež jako jediná splnila zadávací podmínky. Dodávka ICT zařízení je plánována v průběhu měsíce srpna 2010.
V současné době již tým tvůrců studijních opor pracuje a tvoří potřebné studijní materiály pro učitele a studenty partnerských středních škol.
V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat, rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Přečtěte si o nás!
Každý měsíc vychází newsletter Ostravské univerzity v Ostravě. Přečtěte si, co nového se děje v prostorách OU u mimo ně. Informace o našem projektu najdete v těchto číslech. Hezké letní dny.

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků SŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Změny společnosti mění požadavky na vzdělávání a jeho přispění k rozvoji lidských zdrojů. Počáteční vzdělávání tvoří základ k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti. Z výzkumů PISa 2006 v oblasti přírodovědné gramotnosti vyplynuly nadprůměrné teoretické vědomosti a podprůměrné dovednosti žáků SŠ, kteří často neumí nabyté teoretické poznatky aplikovat. Projekt přispěje k posílení funkční ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žáků v přírodovědných předmětech na 15 SŠ v MSK prostřednictvím ICT pomůcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením učitelů. Projekt bude mít hlavní pozitivní dopad na žáky SŠ v MSK, a to i prostřednictvím zvýšení kompetencí učitelů, kteří je v rámci vzdělávacího procesu ovlivňují. Projekt bude realizován žadatelem Ostravská univerzita v Ostravě, partnere, MEC, o.p.s. a 15 partnerskými SŠ MSK.


Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Místo realizace: Moravskoslezský kra
Operační program: Vzdělávání a konkurenceschopnost
Doba realizace: 11/2009 - 02/2012
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo: CZ. 1.07/1.1.07/02.0049

© Ostravská univerzita v Ostravě 2010. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.