Úvod  |  Cíle  |  Výstupy projektu  |  Partneři  |  Kontakty  |  Fotogalerie  |  Akce |  ICT pomůcky  |  Kurzy  |  Workshopy

ICT pomůcky

Jednoduchý systém na zaznamenávání dat educational laboratory board (eduBoard)

  • je univerzální měřicí rozhraní pro počítačem podporované experimenty v přírodních vědách. Ve školách najde uplatnění při podpoře aktivní experimentální činnosti žáků v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo environmentální výchovy, s využitím specializovaných sad měřících sond, senzorů a příslušenství. Žáci mohou řešit úlohy ve formě laboratorních prací nebo problémových úloh formulovaných v souladu se školními vzdělávacími programy.

Charakteristika měřicího systému

K počítači se připojuje přes USB. Modul obsahuje 6 přepínaných analogových vstupů s rozlišením 10 bitů. Vstupy mají ochranu proti přepětí. Systém je napájen z USB, maximální napájecí proud je 0,5 A.

Software

Čidla jsou připojována k systému EdLab, se kterým byl použit program eProLab. Program eProLab podporuje experimenty běžící v reálném čase. Využívá data získaná ze systému EdLab.

Čidla

K měřicímu systému lze připojovat vlastní čidla, ale i čidla renomovaných výrobců – např. firmy Vernier, Pasco, Eduxa, IP Coach. Naše spolupráce je ověřena s čidly firmy Vernier.

Seznam čidel pro partnerské SŠ:
Čidlo oxidu uhličitého - měření koncentrace plynného oxidu uhličitého 2 rozsahy: 0 až 10000 ppm a 0 až 100 000 ppm
Kyslíkové čidlo – měření koncentrace plynného kyslíku Minimální rozsah 0 až 27 %
Čidlo kyselosti – pH metr Rozsah 0 až 14
Konduktometr - měření elektrické vodivosti kapalinMinimální rozsahy měření: 0-200 µS/cm, 0-1000 µS/cm a 0-10000 µS/cm
Barometr – měření atmosférického tlaku Minimální rozsah 80 kPa až 120 kPa
Hygrometr - čidlo relativní vlhkosti vzduchu Minimální rozsah 0 až 95 %
Luxmetr - čidlo intenzity světla Minimální rozsahy 0 až 600 luxů, 0 až 6000 luxů nebo 0 až 150 tisíc luxů
Spirometr – měření průtoku vzduchu, určení vitílní kapacity plicRozsah ±10 litrů/s
Siloměr se 2 rozsahyRozsahy ±10 N a ±50 N
Infrateploměr - infračervené (bezdotykové) teplotní čidlo Minimální rozsah -20 °C až 400 °C
Termočlánkový teploměrMinimální rozsah: -200 °C až 1400 °C
Teploměry 12 ksMinimální rozsah -20 °C až 120 °C
Čidlo polohy a pohybu Minimální rozsah 15 cm až 6 m
Teslametr – čidlo magnetického pole Minimální rozsah: ± 0,3 mT a ± 6,4 mT
Ampérmetr Rozsah ±600 mA
Voltmetr Rozsah ±10 V

Výhody použití měřícího systému EDLAB ve výuce:

  • Podporuje efektivnější využití času výuky
  • Podporuje aktivitu žáků ve vyučovací hodině
  • Lze srovnat měřené předpoklady s reálnými výsledky
  • Díky okamžitému zobracení naměřených hodnot jsou veličiny pochopitelnější
  • Měřící metody simulují postupy v reálném výzkumu či laboratoři
  • Je možné uchovat data a hodnoty pro pozdější využití
  • Díky EDLAB můžete měřit a současně vyhodnocovat data v terénu

Více informací na: http://www.edlab.cz


© Ostravská univerzita v Ostravě 2010. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.