Úvod  |  Cíle  |  Výstupy projektu  |  Partneři  |  Kontakty  |  Fotogalerie  |  Akce |  ICT pomůcky  |  Kurzy  |  Workshopy

Výstupy projektu

  • měřící zařízení pro každou z partnerských škol, jejich ověření a implementace do výuky přírodovědných předmětů
  • manuál obsahují know-how sestavení a fungování pomůcek
  • studijní opory pro výuku přírodovědných předmětů na partnerských školách s využitím těchto pomůcek
  • proškolení vyučujících přírodovědných předmětů partnerských škol
  • studijní opory ke kurzům pro učitele pro práci s pomůckami
  • výukové objekty (scénáře vyučovacích hodin a příklady dobré praxe)
  • 6 workshopů
  • sborník z projektu
© Ostravská univerzita v Ostravě 2010. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.