Úvod  |  Cíle  |  Výstupy projektu  |  Partneři  |  Kontakty  |  Fotogalerie  |  Akce |  ICT pomůcky  |  Kurzy  |  Workshopy

Akce

Dne 11. února 2010 se v Aule Ostravské univerzity uskutečnila úvodní konference k projektu „Nové přístupy k ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách.

Konferenci zahájil vedoucí projektu, RNDr. Martin Malčík, Ph.D. Prezentace projektu pro základní i střední školy přednesli výkonní manažeři Mgr. Monika Halšková (ZŠ) a Bc. Filip Goszler (SŠ). Následovala názorná ukázka fungování ICT pomůcek RNDr. Libora Koníčka, Ph.D.

Cílem konference bylo seznámit všechny partnery se samotnou realizací projektu, s harmonogramem aktivit a v neposlední řadě s výstupy projektu. Přínosem rovněž bylo získání podnětů a připomínek od partnerských škol a následná živá diskuze.

© Ostravská univerzita v Ostravě 2010. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.