Úvod  |  Cíle  |  Výstupy projektu  |  Partneři  |  Kontakty  |  Fotogalerie  |  Akce |  ICT pomůcky  |  Kurzy  |  Workshopy

Kurzy

Výstupem z kurzu a podmínkou pro získání certifikátu je:

  1. Pracovní list pro žáka pro počítačem podporovanou experimentální úlohou, metodický list pro učitele pro počítačem podporovanou experimentální úlohou s očekávanými výsledky měření a doporučeními pro provádění úlohy s žáky.
  2. Vyhodnocení realizace žákovské počítačem podporované experimentální úlohy ve vlastní výuce.

Harmonogram kurzů:
Fyzika:10.12.2010, 07.01.2011, 03.01.2011, 10.01.2011
Chemie: 24.11.2010, 29.11.2010, 06.12.2010, 13.12.2010
Biologie: 26.11.2010, 30.11.2010, 07.12.2010, 14.12.2010

Program kurzu:

1. blok – teoretická a praktická část
   13:30 – 14:00 – prezence účastníků, předání propagačních a studijních materiálů
   14:00 – 15:30 – obecná část
   15:45 – 17:15 – měřicí systém EdLaB a základní měření
   17:30 – 18:30 – měření se systémem EdLaB – individuální měření teploty

2. blok – praktická část
   13:30 – 14:00 – prezence účastníků
   14:00 – 18:30 – environmentální výchova – měření se systémem EdLaB

3. blok – praktická část
   13:30 – 14:00 – prezence účastníků
   14:00 – 18:30 – dle aprobace (fyzika/chemie/přírodopis) - měření se systémem EdLaB

4. blok – praktická část
   13:30 – 14:00 – prezence účastníků
   14:00 – 18:30 – dle aprobace (fyzika/chemie/přírodopis) - měření se systémem EdLaB

© Ostravská univerzita v Ostravě 2010. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.