Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Periodika a konference

Časopis Vestnik slavjanskich kuľtur zařazený do databáze ERIH+
Vědecká rada časopisu Vestnik slavjanskich kuľtur vědy nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost online čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

Časopis Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy zařazený do databází ERIH+ a EBSCO
Vědecká rada časopisu Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost online čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

Časopis Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica zařazený do databáze ERIH+ a EBSCO
Redakční rada mezinárodního odborného časopisu AFPUO Studia Germanistica nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

 title=Časopis Studia Romanistica zařazený do databáze ERIH+
Redakční rada mezinárodního odborného časopisu Studia Romanistica nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

 title=Časopis Ostrava Journal of English Philology zařazený do databáze ERIH+a EBSCO
Redakční rada odborného časopisu Ostrava Journal of English Philology, publikujícího původní vědecké články z oblasti lingvistiky a translatologie a dále literatury a kultury anglicky mluvících zemí, nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

 title=Psychologický časopis Psychologie a její kontexty zařazený do databáze ERIH+a EBSCO
Redakční rada odborného časopisu pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

 title=Časopis věnovaný slovanským jazykům a kulturám Studia Slavica zařazený do databáze ERIH+
Redakční rada mezinárodního odborného časopisu Studia Slavica nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

Aktualizace: 04. 01. 2016


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2019
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt