Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Časopis Ostrava Journal of English Philology zařazený do databáze ERIH+a EBSCO

 title= Časopis Ostrava Journal of English Philology zařazený do databáze ERIH+a EBSCO Redakční rada odborného časopisu Ostrava Journal of English Philology, publikujícího původní vědecké články z oblasti lingvistiky a translatologie a dále literatury a kultury anglicky mluvících zemí, nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi. Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity vychází dvakrát ročně a je zařazený do databází ERIH+ a EBSCO. Publikování článků je bezplatné, texty se přijímají v angličtině. Stránky časopisu s jeho elektronickou verzí, informacemi o podmínkách publikace a kontaktem na redakci se nacházejí zde..

Aktualizace: 28. 06. 2015


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2018
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt