Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Časopis Studia Romanistica zařazený do databáze ERIH+

 title= Redakční rada mezinárodního odborného časopisu Studia Romanistica nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi. Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný katedrou romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity založený v roce 1995 vychází dvakrát ročně a je zařazený do databáze ERIH+. Publikování článků je bezplatné, texty se přijímají ve francouzštině, španělštině, italštině a češtině. Stránky časopisu s jeho elektronickou verzí, informacemi o podmínkách publikace a kontaktem na redakci se nacházejí zde.

Aktualizace: 28. 06. 2015


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2018
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt