Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Studium

Do konce února se mohou podávat přihlášky k řádnému studiu ve všech bc. a mgr. oborech vyučovaných na FF OU Přijímací zkoušky proběhnou v týdnu od 29. 5 do 2. 6. 2017. V případě potřeby se mohou studenti a absolventi z participujících vysokých škol obrátit na kontaktní osoby Euroasijského akademického fóra.

Studenti vysokých škol participujících v EAAF se mohou účastnit programů dvoustranné výměny v délce 1 měsíce až 1 semestru. Materiální podmínky každé výměny se řídí uzavřenými dvoustrannými dohodami. K účasti je nutné kontaktovat zahraniční oddělení studované vysoké školy a jeho prostřednictvím odeslat na adresu EAAF vyplněný formulář Návrhu na studentskou mobilitu.

Studentům z partnerských univerzit EAAF, kteří přijíždějí na semestrální studijní pobyty na FF OU, jsou poskytovány stejné výhody jako všem řádným studentům. Mají např. nárok na dotované stravování v menze, bezplatné používání knihoven a dalších účelových zařízení celé Ostravské univerzity, na slevu na dopravu atp.

Nové dvouleté studium češtiny pro cizince na Ostravské univerzitě

Nabídka doktorského studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro zahraniční studenty

Vyučující vysokých škol participujících v EAAF, kteří mají zájem zúčastnit se programu dvoustranných krátkodobých výměnných přednáškových pobytů, se mohou obrátit na zahraniční oddělení své vysoké školy a jeho prostřednictvím odeslat na adresu EAAF Návrh na učitelskou mobilitu. Materiální podmínky každé výměny se řídí uzavřenými dvoustrannými smlouvami.

Aktualizace: 04. 11. 2016


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2019
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt