Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Aktivity

Vědecká konference Mongolská expanze a její vliv na vývoj v euroasijské oblasti ve 13. a 14. století, Ostrava, 4.–8. 10. 2016

PROGRAMME:

  • místo konání: 4.-8. 10. 2016, Ostrava, Česká republika, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
  • pořadatel: Katedra historie ve spolupráci s Centrem pro výzkum středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
  • jednací jazyky: angličtina, ruština (zajištěno simultánního tlumočení z a do těchto jazyků)

»Více informací

Spolupráce EAAF na vývoji technologie pro přepis mluvené řeči

Vysoké školy a vědecké ústavy sdružené v Euroasijském akademickém fóru se podílejí na projektu vývoje ruské varianty unikátního programu pro přepis mluvené řeči do podoby psaného textu. Technologii vyvíjí česká společnost NEWTON Technologies, a. s., která se zaměřuje na systémy rozpoznávání hlasu slovanských jazyků. Kromě češtiny, slovenštiny a polštiny se v současné době věnuje také rozvoji ruské varianty programu NEWTON Dictate 4 a připravuje se vývoj verzí pro některé balkánské jazyky. Tento program zaznamenává hlas diktujícího a převádí jej do textové podoby. Pomocí hlasových příkazů lze text také formátovat a uživatel tak rychle a snadno získá přehledný text, který je okamžitě použitelný jako hotový dokument. Tato technologie velmi rychle nachází uživatele v administrativě, státní správě, soudnictví a advokacii, bankovnictví, telekomunikacích, zdravotnictví, médiích, obchodu i v průmyslové výrobě. Pracovníci katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Státní akademie slovanské kultury se věnují výběru a získávání hlasových záznamů rodilých mluvčích ruského jazyka v terénu. Tyto záznamy jsou následně zpracovávány ve vývojářské firmě a slouží k zajištění vysoké efektivity výsledného programu. Po ukončení sběru bude spolupráce s NEWTON Technologies, a. s. pokračovat testováním prvních ruských verzí programu NEWTON Dictate 4.

     

Historie Ázerbájdžánu v nové publikaci Přehled dějin Ázerbájdžánu: Země věčného ohně III

FF OU se jako jeden z partnerů Ostravského muzea podílela na přípravě první národní výstavy o dějinách a umění Ázerbájdžánu v ČR pod názvem Země věčného ohně, která proběhla v Ostravě 19. 12. 2012 - 28. 2. 2013. Pracovníci FF OU se podstatně podíleli na prvním českém překladu akademických dějin této blízkovýchodní země.

ALIEV, I. Přehled dějin Ázerbájdžánu: Země věčného ohně III. Překlad V. Vilímek, D. Majer, S. Mammadova. Ostrava: Ostravské muzeum - Ostravská univerzita, 2012. ISBN 978-80-904316-7-6.

První specializovaná publikace o historii Ázerbájdžánu vydaná v češtině vyšla díky spolupráci Ostravské univerzity a Ostravského muzea. Zachycuje dějiny historického ázerbájdžánského území od nejstarších dějin. Obsáhle se věnuje prvobytně pospolné společnosti na území Ázerbájdžánu, starověkým dějinám země, epoše Kavkazské Albánie, období feudalizmu v Ázerbájdžánu a novověkým dějinám, jejichž popis končí připojením země k Sovětskému svazu. Publikaci uvádí historicko-překladatelská úvodní studie pracovníka Ostravského muzea PhDr. Davida Majera a Mgr. Vítězslava Vilímka, PhD. z Ostravské univerzity, která komentuje originální texty sepsané historiky z Akademie věd Ázerbájdžánu a uvádí je do kontextu české historiografie. Prezentace vlastních národních dějin předními současnými ázerbájdžánskými historiky se tak částečně propojuje s pohledem středoevropským prizmatem.

Publikace je určena pro odborné čtenáře – historiky, archeology, politology, etnology a další odborníky, kteří se zabývají problematikou Ázerbájdžánu, Kavkazu, kaspické oblasti, Perské říše a Íránu, ale i pro ostatní zájemce o popisovanou problematiku.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Prodejně skript OU.

Aktualizace: 27. 10. 2015


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2019
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt