Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Časopis Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica zařazený do databáze ERIH+ a EBSCO

 title= Redakční rada mezinárodního odborného časopisu AFPUO Studia Germanistica nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi. Recenzovaný vědecký časopis AFPUO Studia Germanistica vydává katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, vychází dvakrát ročně a je zařazen do databází ERIH+ a EBSCO. Příspěvky jsou publikovány v němčině. Stránky časopisu s jeho elektronickou verzí, informacemi o podmínkách publikace a kontaktem na redakci se nacházejí zde.

Aktualizace: 14. 07. 2015


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2018
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt