Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Psychologický časopis Psychologie a její kontexty zařazený do databáze ERIH+a EBSCO

 title=Redakční rada odborného časopisu pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi. Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný katedrou psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity vychází dvakrát ročně zařazený do databází ERIH+ a EBSCO. Publikování článků je bezplatné, texty se přijímají v angličtině, češtině a slovenštině. Stránky časopisu s jeho elektronickou verzí, informacemi o podmínkách publikace a kontaktem na redakci se nacházejí zde.

Aktualizace: 17. 06. 2015


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2018
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt