O projektu
 
Realizátor projektu
 
Pracovní setkání
 
Dílčí výstupy
 
Související publikace
 
home

Časový harmonogram

1. leden 2006 - 30. červenec 2007

1. leden 2006 až 28. únor 2006
Vytvoření pracovní verze metodické příručky pro koordinátory a metodiky sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. 
1. leden 2006 až 30. červen 2007
Vytvoření a provozování www stránek projektu. 
1. březen 2006 až 30. duben 2006
Zajištění připomínkování metodické příručky metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. 
1. únor 2006 až 30. duben 2006
Vytvoření vzdělávacího kurzu pro koordinátory a metodiky sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. 
1. únor 2006 až 30. červen 2007
Zajištění akreditace vzdělávacího kurzu pro koordinátory a metodiky sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. 
1. únor 2006 až 30. duben 2006
Vytvoření anglicko-českého a česko-anglického slovníku odborných pojmů. 
1. květen 2006 až 30. červen 2006
Distribuce slovníku na vzdělávacím kurzu pro koordinátory a metodiky sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. 
1. květen 2006 až 30. červen 2007
Vzdělání současných koordinátorů a metodiků sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. 
1. květen 2006 až 30. červen 2007
Provedení výzkumu zmapování základních údajů o poskytovaných sociálních službách a funkčnosti systému sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené v regionech. 
1. květen 2007 až 30. červen 2007
Vytvoření finální verze metodické příručky pro koordinátory a metodiky sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. 
30. červenec 2007
Ukončení projektu a odevzdání závěrečné monitorovací zprávy.