O projektu
 
Realizátor projektu
 
Pracovní setkání
 
Dílčí výstupy
 
Související publikace
 
home

Katedra sociální práce Zdravotně sociální fakulty ostravské univerzity v Ostravě

Katedra sociální práce je specializovaným pracovištěm poskytujícím vysokoškolské a celoživotní vzdělávání v oblasti sociální práce. Katedra poskytuje dva základní studijní obory:

Obor Sociální práce se zdravotnickým profilem

Magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem.

Obor Sociální práce

Doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce

Vedle ucelených studijních programů katedra poskytuje doplňující kurzy pro sociální pracovníky z praxe.

Studium na všech úrovních kombinuje teoretické reflexe s praktickou aplikací získaných poznatků. Osou studia je výuka metod a technik sociální práce s různými typy klientů. Vedle metod a technik sociální práce studenti získávají znalosti systémů sociálních služeb, právního minima s důrazem na sociální zabezpečení, základy sociálních věd, výzkumnou metodologii a další specializace dle individuálního zaměření.

Zahraniční spolupráce

Katedra sociální práce spolupracuje se sítí zahraničních univerzitních pracovišť stejného zaměření. V rámci dohod o spolupráci jsou zahraničními partnery např. Hogeschool van Amsterdam - Holandsko, University of East London - Velká Británie, NUI Maynooth - Irsko, Stockport College of Futher Education - Velká Británie, Katolische Universität Eichstätt - SRN, FH Campus Wien - Rakousko, Universita degli Studi di Trento - Itálie, Université Catholique de Lille - Francie, Universidad Ramon Llull Barcelona - Španělsko a mnoho dalších.

Participace v zahraničních programech

Katedra je zapojena do programu Sokrates, v jehož rámci pravidelně na katedře hostují zahraniční učitelé a učitelé katedry přednášejí v zahraničí. V souvislosti s programem Sokrates se studenti oboru sociální práce účastní studijních pobytů a praxí v zahraničí. Katedra sociální práce nejen vysílá studenty do zahraničí, ale také přijímá studenty, např. z Finska, Rakouska a Německa.

Katedra je zapojena do realizace společného studijního programu Master in Social Work. Partnery programu jsou: Canterbury Christ Church University College, University of Salford, Katolische Universität Eichstätt, Universita degli studi di Trento, Universita della Callabria, Escola universitaria de Traball Social ICESB - Univeritat Ramon Llull Barcelona, Université Catholique de Lille, University of Kuopio.

Při katedře sociální práce ZSF OU pracuje kancelář ECSPRESS. Zřizovateli byli: European Association of Schools of Social Work, European Centre for Community Education, European Association of Training Centres for Socio-Educational Care. Cílem práce kanceláře je koordinovat projekty mezi školami zemí Evropské unie a školami zemí střední a východní Evropy, příprava mezinárodních konferencí a vydávání publikací.

Participace na projektech

Katedra sociální práce je nositelem mnoha tuzemských i zahraničních projektů a grantů. Projektové záměry pokrývají jednak oblasti aplikovaného výzkumu jednak akademických studií. Za oblast zahraničního aplikovaného výzkumu můžeme uvést např. projekt Leonardo da Vinci "MAFF" (příprava sociálních organizací na budoucnost v rámci evropského projektu Leonardo da Vinci II., který je chápán jako dlouhodobá platforma na evropské úrovni pro rozvoj, testování a rozšíření curricula (vzdělávacích osnov), metod a materiálů v sociálním sektoru). V oblasti aplikovaného výzkumu v rámci ČR stojí za zmínku např. realizace výzkumu Spokojenosti a potřeb uživatelů a potenciálních uživatelů sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek v roce 2004. Akademické projekty jsou realizovány jako výzkumy i teoretické studie.

Další činnosti které katedra pokrývá (realizace mezinárodních konferencí, publikace členů katedry, apod.), či zpřesnění výše uvedených informací naleznete na internetových stránkách katedry.