O projektu
 
Realizátor projektu
 
Pracovní setkání
 
Dílčí výstupy
 
Související publikace
 
home

Realizační tým

Manažer projektu

Kvasnička Mgr. Radim Kvasnička
597 091 645
radim.kvasnicka@osu.cz

Asistentka

Sádecká Jana Sádecká Janíková
597 091 634
jana.sadecka@osu.cz

Garant projektu

Chytil PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
597 091 630
oldrich.chytil@osu.cz

Koncepční pracovník

Janoušková Mgr. Klára Janoušková, M.A.
597 091 640
klara.janouskova@osu.cz

Účetní

Kuczerová Alice Kuczerová
597 091 644
alice.kuczerova@osu.cz

 

Pracovní skupina pro tvorbu metodické příručky

Garantka tvorby metodické příručky

Mgr. Dana Nedělníková
597 091 647
dana.nedelnikova@osu.cz

Členové pracovní skupiny

PhDr. Alice Gojová, Ph.D.alice.gojova@osu.cz
Mgr. Ivana Nesétováinesetova@mmo.cz
Mgr. Ivana Štědráistedra@pms.justice.cz
Bc. Petra Hortvíkováphortvikova@mmo.cz
Mgr. Klára Janoušková, M.A. klara.janouskova@osu.cz
Mgr. Lenka KujevskáLenka.Kujevska@seznam.cz
Ing. Petr Pala petr.pala@kr-zlinsky.cz
Mgr. Zuzana Vajďáková zuzana.vajdakova@osu.cz

 

Pracovní skupina pro přípravu vzdělávacího programu

Garantka tvorby vzdělávacího programu

Mgr. Lenka Krhutová
597 091 633
lenka.krhutova@osu.cz

Členové pracovní skupiny

PhDr. Alice Gojová, Ph.D.alice.gojova@osu.cz
Mgr. Jitka Jirsová JitkaJirsova@seznam.cz
Mgr. Jana Kahánková jana.kahankova@osu.cz
MUDr. Milena Menzlová, CSc.milena.menzlova@osu.cz
Mgr. Marta Misíková marta.misikova@post.cz
Mgr. Jiřina Sotorníková jirina.sotornikova@osu.cz
Mgr. Anna Krausováanna.krausova@osu.cz
Mgr. Petr Pospíšilpetr.pospisil@kr-t.cz
Mgr. Lucie Jarkovská jarkovsk@fss.muni.cz
Mgr. Ivana Nesétováinesetova@mmo.cz
PhDr. Daniel Topinkad.topinka@volny.cz
Mgr. Zuzana Vajďáková zuzana.vajdakova@osu.cz

 

Vzdělávání

koordinátorka vzdělávací části

Mgr. Monika Chrenková
596 624 757
monika.chrenkova@osu.cz

koordinátorka vzdělávací části

Karla Kotová
774 774 163

koordinátor vzdělávací části

Ing. Jan Bolek
774 774 164

Lektoři

PhDr. Alice Gojová, Ph.D.alice.gojova@osu.cz
Mgr. Jitka JirsováJitkaJirsova@seznam.cz
Mgr. Jana Kahánkovájana.kahankova@osu.cz
Mgr. Lenka Krhutoválenka.krhutova@osu.cz
Mgr. Marta Misíková marta.misikova@post.cz
Mgr. Jiřina Sotorníkovájirina.sotornikova@osu.cz
Mgr. Zuzana Vajďákovázuzana.vajdakova@osu.cz
PhDr. Daniel Topinka d.topinka@volny.cz
Mgr. Lucie Jarkovskájarkovsk@fss.muni.cz
Mgr. Anna Krausová anna.krausova@osu.cz
MUDr. Milena Menzlová, CSc.milena.menzlova@osu.cz
Mgr. Petr Pospíšilpetr.pospisil@kr-t.cz

 

Pracovní skupina pro realizaci výzkumné části

Garantka výzkumné části

Janoušková Mgr. Klára Janoušková, M.A.
597 091 640
klara.janouskova@osu.cz

Členové pracovní skupiny

Mgr. Jana Kahánkovájana.kahankova@osu.cz
PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.dasy@centrum.cz