O projektu
 
Realizátor projektu
 
Pracovní setkání
 
Dílčí výstupy
 
Související publikace
 
home

Cíle projektu

V projektu jsou stanovené čtyři základní cíle:

Cíl 1:
Vytvoření metodické příručky pro činnosti metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené.

Cíl 2:
Vytvoření vzdělávacího programu pro metodiky a koordinátory sociální péče a akreditace programu u Ministerstva vnitra ČR.

Cíl 3:
Vyškolení metodiků a koordinátorů péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené.

Cíl 4:
Vytvoření databáze základních údajů o poskytovaných sociálních službách a zmapování funkčnosti systému sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené v jednotlivých regionech.