Inovace studijních programů, studijních oborů a předmětů Zvyšování odborných kompetencí akademických i ostatních pracovníků Zavádění systému monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy Architektonické zpřístupnění budov na OU v Ostravě studentům se SVP Inkluzivní prostředí na OU v Ostravě

Publicita2012 - Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě