Cíle
 
 
domů
domů
 

Cíle projektu

Cíl 1:

Vytvoření vzdělávacího programu pro terénní sociální pracovníky a  pro terénní pracovníky.

Cíl 2:

Pilotní ověření vzdělávacího programu – vyškolení terénních sociálních pracovníků a terénních pracovníků.

Cíl 3:

Uspořádání semináře pro krajské koordinátory pro romské záležitosti.

Cíl 4:

Ukončení realizace projektu.

© Ostravská univerzita v Ostravě 2007-2019