Základní údaje
 
 
domů
domů
 

O projektu

"Podpora vytváření systému terénní práce – vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření" je veřejná zakázka zadaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Odborem sociálních služeb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

Projekt skládající se ze tří etap byl sestaven za účelem posílení a zkvalitnění výkonu terénní sociální práce. V předcházející části projektu vznikla obecná metodika pro výkon terénní sociální práce vykonávané na úrovní obcí i neziskových organizací a dalších poskytovatelů sociálních služeb. Vznikl souhrn doporučených praktik a postupů, pokrývajících základní činnosti pracovníků v terénních sociálních službách.

Aktuální etapa projektu mající za cíl vytvoření vzdělávacího programu a následné vzdělávání terénních pracovníků a terénních sociálních pracovníků navazuje na vzniklou metodickou příručku. V rámci této části projektu tak bude vyškoleno v Kvalifikačním kurzu pro terénní pracovníky a ve Specializačním kurzu pro terénní sociální pracovníky 120 osob obcí a dalších zařízení poskytujících terénní sociální služby.

© Ostravská univerzita v Ostravě 2007-2019