O projektu
 
 
domů
domů
 

O projektu

 • Základní údaje
  "Podpora vytváření systému terénní práce – vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření " je veřejná zakázka zadaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Odborem sociálních služeb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
   
 • Cíle
  Cíl 1: Vytvoření vzdělávacího programu pro terénní sociální pracovníky a  pro terénní pracovníky...
   
 • Harmonogram
  Ukončení realizace zakázky - červen 2008.
   
© Ostravská univerzita v Ostravě 2007-2019