Aktuální informace
 
 
domů
domů
 

Aktuální informace

 • Dne 31. srpna 2008 byl projekt Podpora vytváření systému terénní sociální práce - vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření úspěšně ukončen.
   
 • Kvalifikační kurz pro terénní pracovníky úspěšně absolvovalo celkem 84 osob. Osvědčení o absolvování Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách realizovaného dle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. získalo: 22 absolventů v Ostravě, 42 osob v Praze a 20 účastníků v Olomouci.
   
 • V rámci dalšího vzdělávání sociálního pracovníka úspěšně ukončilo vzdělávací program a obdrželo osvědčení ke specializačnímu kurzu pro terénní sociální pracovníky v rozsahu 80 hodin:
  • v Ostravě 22 účastníků
  • v Praze 22 účastníků
 • V sekci Publikace jsou k dispozici ke stažení dva sborníky studijních textů, a to Profesní dovednosti terénního pracovníka a Profesní dovednosti terénního sociálního pracovníka. Sborníky budou poštou rozeslány účastníkům vzdělávání v průběhu července / srpna 2008.
   
 • Ve dnech 25. - 28. března 2008 probíhal v Olomouci čtyřdenní vzdělávací seminář pro krajské koordinátory pro romské záležitosti. Jednotlivé prezentace a příspěvky ze semináře naleznete na stránkách projektu. Na stránkách rovněž naleznete fotografie ze semináře.
   
 • Od 27. ledna do 4. dubna 2008 probíhalo v Praze a Ostravě desetidenní vzdělávání terénních sociálních pracovníků.
   
 • Od 7. ledna 2008 běží v Ostravě Kvalifikační kurz pro terénní pracovníky. Ukončení tohoto kurzu bude 15. května 2008.
   
 • Dne 23. listopadu 2008 podepsáním dohody mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě a Ministerstvem práce a sociálních věcí byla zahájená realizace veřejné zakázky Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření.
   
© Ostravská univerzita v Ostravě 2007-2019