Harmonogram
 
 
domů
domů
 

Časový harmonogram

23. listopad 2007 - 30. červen 2008

Termín Realizovaná činnost
listopad 2007Přípravná fáze
listopad 2007Konzultace se zadavatelem
prosinec 2007Vytvoření www stránek projektu
listopad – prosinec 2007Ověření závazných příslibů
listopad - prosinec 2007Vytvoření vzdělávacích modulů pro terénní pracovníky a terénní sociální pracovníky a vytvoření vzdělávacích seminářů pro krajské koordinátory
listopad - prosinec 2007Vytvoření podpůrných studijních textů- pracovních sešitů pro účastníky vzdělávání
prosinec 2007Vytvoření propagačních předmětů a materiálů
prosinec 2007Konzultace a schválení vzdělávacích programů a studijních materiálů zadavatelem
prosinec 2007Rozeslání závazných přihlášek účastníkům
leden 2008Akreditace vzdělávacích programů
leden – květen 2008Vzdělávání terénních pracovníků a terénních sociálních pracovníků, včetně realizace semináře pro krajské koordinátory
leden – květen 2008Distribuce studijních materiálů účastníkům
leden – květen 2008Průběžná evaluace
květen 2008Závěrečná evaluace
kKvěten 2008Tvorba sborníků studijních textů
červen 2008Ukončení realizace zakázky
červen 2008Vytvoření vzorového vzdělávacího programu terénních sociálních pracovníků a terénních pracovníků
červen 2008Prezentace výsledků realizace veřejné zakázky na konferenci
červen 2008Vypracování a předání závěrečné zprávy zadavateli
© Ostravská univerzita v Ostravě 2007-2019