Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo: CZ.1.07/2.200/07.0240


 

Inovace studijních oborů - návrhy inovovaných předmětů

Realizované činnosti:

 • zpracování návrhů inovovaných předmětů - vymezení výukových cílů, stanovení výukových strategií, začlenění předmětů do učebních plánů;
 • inovace popisů studijních předmětů (dříve terminologicky označováno jako sylaby), které budou aktivně využívány ve výuce;
 • podrobné zpracování přednášek a cvičení s důrazem na učební výstupy;
 • inovace studijních činností a aktualizace hodnotících činností.

Změny v obsahu jednotlivých předmětů odpovídají vývoji daného oboru, výsledkům evaluace, výzkumu a požadavkům zaměstnavatelů. Důvodem zařazení nových studijních předmětů jsou zvláště požadavky trhu práce na profil absolventa. Změny jsou zaměřeny na prohloubení dovedností a zvláště doposud nerozvíjených kompetencí.

Na Ostravské univerzitě v Ostravě dochází k transformaci kreditního systému s tím, že nově vznikající, resp. inovované předměty jsou vymezovány metodou ECTS. Tento systém při tvorbě podkladů nového/inovovaného předmětu klade mj. důraz na:

 • učební výstup (learning outcomes)
 • pracovním zatížení (workload)
 • kvalifikační rámce (qualification frameworks)

Tutoři nových/inovovaných předmětů se zúčastnili školení k ECTS.

K vytvoření popisu studijních předmětů slouží tutorům šablona v MS Excel.

Popisy nových/inovovaných předmětů:

 • Architektura a umění 18. a 19. století
 • Evropská renesance
 • Evropské malířství a sochařství 19. století
 • Historie památkové péče
 • Homo faber
 • Kapitoly z dějin evropského baroka
 • Ochrana kulturních památek
 • Praktikum v NPÚ a v muzeích
 • Praxe v odborných institucích
 • Principy a proudy v moderním umění
 • Publicita průmyslového dědictví
 • Restaurování technických památek
 • Revitalizace a konverze průmyslových objektů
 • Terminologický seminář
 • Umění českého středověku
 • Umění evropského středověku
 • Urbanismus
 • Urbanizace
Aktualizace: 15. 02. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt