Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo: CZ.1.07/2.200/07.0240


 

Inovované předměty

 • Umění evropského středověku
 • Umění českého středověku
 • Historie památkové péče
 • Terminologický seminář
 • Publicita průmyslového dědictví
 • Česká grafika
 • Urbanizace I
 • Urbanizace II
 • Revitalizace a konverze průmyslových objektů
 • Obnova kulturních památek
 • Kapitoly z dějin evropského baroka
 • Restaurování technických památek
 • Evropská renesance
 • Moderní umění
 • Evropské malířství a sochařství 19. století
 • Architektura a umění 20. století
 • Praxe v odborných institucích I
 • Praxe v odborných institucích II
 • Praktikum v NPÚ a v muzeích
 • Homo faber
 • Průmyslové památky
 • Typologie průmyslových objektů
Aktualizace: 21. 06. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt