Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo: CZ.1.07/2.200/07.0240


 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na inovace tří studijních oborů. Cílem je v rámci studijních předmětů posílit profesní kompetence studentů, které se dotýkají problematiky kulturního dědictví a jeho praktického využití – schopnost kvalifikovaně rozhodovat a odborně komunikovat s veřejností.

Projekt zamýšlí posílit praxe a stáže studentů na vybraných pracovištích partnera projektu Národního památkového ústavu.

Projekt bude řešit také inovaci technického vybavení odborných učeben – vybudování audiovizuálního komplexu k prezentaci obrazového materiálu, který přispěje k posílení ICT kompetencí studentů.

Aktualizace: 19. 01. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt