Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo: CZ.1.07/2.200/07.0240


 

Cíle projektu

Hlavní cíle:

 1. Inovace dvou studijních programů ve třech akreditovaných studijních oborech.
 2. Podpora praxí a stáží studentů - partnerem projektu je Národní památkový ústav, kde budou studenti absolvovat praxi s cílem posílit své odborné kompetence budoucích pracovníků ve státní i místní správě v oblasti památkové péče pro kompetentní posuzování následného osudu památkových objektů.
 3. Vybudování technického zázemí pro cíle výuky - vybavení audiovizuální učebny.

Výstupy projektu:

 • inovováno 12 předmětů a nově vytvořeno 6 předmětů
 • upraveny popisy předmětů u všech 18 inovovaných/nových předmětů dle norem ECDL
 • vytvořeno 14 výukových textů s 28 odbornými posudky
 • výukové prezentace a materiály na IS Moodle
 • praxe studentů v NPÚ

Cílovou skupinou projektu jsou studenti studující vybrané akreditované studijní obory na Ostravské univerzitě v Ostravě:

 1. Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky
 2. Historii a ochranu průmyslového dědictví
 3. Kulturní dějiny

Tyto obory jsou Bc. nebo NMgr. v prezenční formě.

Absolventi těchto studijních programů najdou své uplatnění zejména v následujících profesích:

 1. Úředníci státní správy a samosprávy, v jejichž kompetenci je rozhodovat o nakládání s památkovými objekty a kteří rozhodují o prostředcích na jejich rekonstrukci, případně aktuální využití v prostředí svého regionu.
 2. Učitelé středních uměleckých škol, gymnázií a dalších středoškolských ústavů, které mají v programu výuky Kulturní dějiny, Estetickou výchovu nebo Společenské vědy.

Posílení dovedností absolventa:

 1. komunikační
 2. prezentační (publikační, verbální)
 3. ICT
 4. grafické

Studenti budou mít možnost, oproti stávajícím formám výuky, absolvovat výuku v převážně interaktivní formě, kdy budou zvyšovat své ICT kompetence, schopnosti pracovat v 3D programu (AutoCad).

Do projektu bude zapojeno 290 studentů studujících ve 3 studijních oborech, kteří budou studovat v akademickém roce 2010/2011. Po skončení pilotního zavedení bude provedená podrobná evaluace (následuje po každém semestru).

Aktualizace: 19. 01. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt