home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Partner

Zapojení partnera

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

  • podpora při tvorbě a realizaci kurzu, vč. pilotního běhu,
  • podpora při realizaci testu autodiagnostiky,
  • podpora při vyhodnocení kurzu,
  • zařazení studia do trvalé nabídky dalšího vzdělávání na VŠB-TU.

Role

  • možnost oslovení vysokoškolských absolventu technických oboru,
  • zkušenosti a možnost realizace počítacových testů (autodiagnostika),
  • zkušenosti s tvorbou a realizací eLearningových kurzů.

Důvod zapojení

  • Partner bude nápomocen při zapojení absolventů vysokých škol ekonomického a technického zaměření do projektu.
© Ostravská univerzita 2006 - 2019