home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Marketingová komunikace

Úroveň 1: Základy marketingu

Blok 1: Úvod do marketingu

 • Význam a cíle marketingu
 • Vývoj marketingu
 • Prostředí marketingu
 • Etické a právní aspekty marketingu

Blok 2: Cílený marketing

 • Trh a jeho členění
 • Segmentace trhu
 • Tržní zacílení
 • Tržní umístění

Blok 3: Chování zákazníků

 • Nákupní chování a rozhodování
 • Nákupní chování domácností
 • Nákupní chování organizací
 • Interkulturní marketing

Blok 4: Marketingový mix

 • Produkt
 • Cena
 • Distribuce
 • Marketingové komunikace

Úroveň 2: Marketingové řízení

Blok 1: Marketing a informace

 • Marketingové informační systémy
 • Plánování a realizace marketingového výzkumu
 • Analýza a využití marketingového výzkumu
 • Řízení vztahu se zákazníky

Blok 2: Strategický marketing

 • Proces strategického plánování
 • Marketingové analýzy
 • Volba marketingové strategie
 • Řízení marketingových aktivit

Blok 3: Budování značky

 • Potřeba budování značky
 • Identita obchodní značky
 • Využití obchodní značky
 • Proces budování značky

Blok 4: Moderní a mezinárodní marketing

 • Moderní formy marketingu
 • Elektronický marketing
 • Plánování mezinárodních marketingových aktivit
 • Realizace mezinárodních marketingových aktivit

Úroveň 3: Marketingové komunikace

Blok 1: Marketing a komunikace

 • Komunikační proces
 • Cíle marketingových komunikací
 • Psychologie marketingových komunikací
 • Interkulturní komunikace

Blok 2: Komunikační mix

 • Reklama
 • Přímý marketing
 • Podpora prodeje
 • Osobní prodej

Blok 3: Public relations

 • Obsah a význam public relations
 • Oblasti využití a prostředky public relations
 • Vztahy s médii
 • Ucelené akce, veletrhy a výstavy

Blok 4: Řízení marketingových komunikací

 • Tvorba komunikačního mixu
 • Plánování a realizace marketingových komunikací
 • Média v marketingových komunikacích
 • Trendy v marketingových komunikacích
© Ostravská univerzita 2006 - 2019