home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Vstupní test

1. K emoci strachu a smutku přiřaďte část tváře, na níž můžeme nejlépe pozorovat tyto emoce:

ústa, spodní část tváře
oči a víčka
tato emoce není lokalizovaná v žádné zóně2. Máme dvě skupiny pětiletých dětí. Skupině /X/ zajímavý příběh čteme. Skupina /Y/ vidí stejný příběh v televizi. V které skupině se budou děti pravděpodobněji s hrdinou identifikovat?

ve skupině /X/
ve skupině /Y/
nedá se určit3. Pan Polák jezdí do práce vlakem. Ve vlaku se pravidelně setkává s ostatními spolucestujícími, které zná "od vidění". Jednoho dne potřebuje vědět, kolik je hodin. Pravděpodobně se s otázkou obrátí na:

někoho ze svých známých od vidění
někoho, kdo cestuje náhodně
nelze předpokládat4. Pokud chtějí čtyři lidé přesvědčit pátého, mají větší naději na úspěch, když za ním půjdou:

všichni naráz
ve skupinách po dvou
nedá se určit5. Níže vidíte šest obrázků vyjadřujících určitý děj. Jsou však přeházené. Snažte se z obrázků vyčíst, o co jde, a seřadit je ve správném pořadí od začátku děje do konce.

hra hra
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
hra hra
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
hra hra
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 66. Jaká formulace výzvy v letáku na prevenci rakoviny prsu bude nejúčinnější?

jen návod na samovyšetření
návod plus žádost o lékařské vyšetření a informace, že se výrazně zvyšují šance na uzdravení, když se tumor objeví včas
návod plus upozornění na negativní důsledky zanedbání pravidelných vyšetření7. V reklamních kampaních na prevenci AIDS nebo proti kouření se často objevují drastické obrazy toho, co může způsobit zanedbání určitého chování (např. obrázky s lebkou, černé plíce, smrt...). Takové marketingové komunikace na bázi strachu považujete za:

vysoce účinné
průměrně účinné
neúčinné8. Američtí autoři televizní reklamy někdy využívají podprahové vnímání v podobě sugestivního verbálního poselství ("pijte Coca - Colu") nebo obrazu (přitažlivé erotické symboly) promítaného hluboko pod prahem vnímání, protože věří, že podprahové podněty pozitivně ovlivňují člověka při nákupu produktu.

souhlasím s teorií podprahového vnímání
nesouhlasím s teorií podprahového vnímání9. Prodejna, která se snaží vytvořit dojem nízkých cen, bude v regálech vystavovat:

menší množství položek, ale ve větším množství jednotlivých kusů
větší množství položek, ale v menším množství jednotlivých kusů


© Ostravská univerzita 2006 - 2019