Centrum pregraduálních praxí
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory


 

Anotace projektu

Projekt reaguje na strukturalizaci VŠ studia v kontextu s probíhající transformaci kurikula ZŠ a SŠ, vychází z myšlenky „univerzity coby přirozeného centra vzdělanosti v regionu s možnosti využívání jejich potenciálu i infrastruktury“. Řeší problematiku spolupráce v kontextu se současnými požadavky uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a posílení jejich konkurenceschopnosti.

Projekt je zaměřen na:

  • Zvýšení kompetencí budoucích učitelů s důrazem na dovednostní rovinu.
  • Posílení úrovně spolupráce VŠ, ZŠ a SŠ v rámci praktické přípravy budoucích učitelů prostřednictvím cílené přípravy cvičných pedagogů, zaměřené na tvorbu a vyhodnocování systému zajišťování kvality, vycházející z požadavků reálné pedagogické praxe a poptávky pracovního trhu.
  • Inovací kooperačního poradenského rámce spolupráce VŠ, ZŠ a SŠ z formální úrovně do polohy funkční.
  • V souladu se zaměřením projektu jsou ke spolupráci přibráni partneři z řad fakultních, cvičných a spolupracujících ZŠ a SŠ (21).
Aktualizace: 24. 08. 2009


©2008 Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt