Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0004

Popis projektu

  • projekt OP VK 7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  • název: "Okna vědy dokořán"
  • zkrácený název: "Okna vědy dokořán"
  • anglický název: "Welcome home, science"
  • vyhlašovatel výzvy: MŠMT - Výzva č. 45
  • název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.3
  • žadatel: Ostravská univerzita
  • hlavní řešitel: doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
  • doba realizace: 05. 03. 2014 – 31. 07. 2015
  • finanční objem: 15.481.800,05 KčProjekt se zabývá efektivním přenosem poznatků VaV vedoucím k prohloubení zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory. V rámci čtyř klíčových aktivit projekt zamýšlí zlepšit dovednosti pracovníků VaV v oblasti komunikace a popularizace vědy a vědecké práce pořádáním kurzů a přednáškových cyklů, přiblížit vědu žákům ZŠ/SŠ prostřednictvím opakujících se akcí, seminářů a exkurzí, vytvořit síť metodiků (ambasadorů) výsledků VaV a podporovat systematickou práci se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV a rovněž vybudovat dvě experimentální pracoviště - laboratoře podporující badatelsky-orientovanou výuku, a to jednak pro výuku technologií a řemesel a fyzikálních experimentů s materiály, jednak měřicí a robotické pracoviště pro výuku fyziky, chemie, biologie a technických oborů.

V projektu bude podpořeno celkem 1941 osob.

Projekt je rozčleněn na čtyři klíčové aktivity:

- Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace, komunikace a šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe (KA1);
Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost (KA2);
- Vytvoření sítě metodiků - ambasadorů výsledků výzkumu a vývoje - podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV (KA3);
- Spolupráce základních škol s PdF a PřF OU v oblasti výuky technologií s využitím experimentálního pracoviště (KA4)

Nahoru...