Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Cílové skupiny

Cílová skupina VŠ studenti:

Cílovou skupinu tvoří posluchači lékařské fakulty v následujícím složení:

  • studenti oboru všeobecné lékařství - studenti magisterských nelékařských oborů prezenčního studia
  • studenti magisterských nelékařských oborů kombinovaného studia
  • studenti bakalářských nelékařských oborů prezenčního studia
  • studenti bakalářských nelékařských oborů kombinovaného studia

Cílová skupina VŠ studenti tvoří největší podíl osob, které budou v projektu podpořeny.

Cílová skupina akademičtí pracovníci:

Cílovou skupinu tvoří akademičtí pracovníci a lektoři v následujícím složení:

  • akademičtí zaměstnanci LF OU s plným úvazkem
  • akademičtí zaměstnanci LF OU se zkráceným úvazkem
  • odborníci ze zahraničí, kteří se budou podílet na přípravě a realizaci inovovaných kurzů, tvorbě nových oborů kombinovaného studia, tvorbě studijních materiálů a pomůcek
  • odborníci z praxe, kteří se, obdobně jako zahraniční specialisté, budou podílet na přípravě a realizaci inovovaných kurzů, tvorbě nových oborů kombinovaného studia, tvorbě studijních materiálů a pomůcek
  • externisté, kteří jsou pro zajištění vybraných předmětů nepostradatelní, vzhledem ke své specializaci a zapojí se do procesu inovací, tvorby studijních materiálů a budou zajišťovat výuku v inovovaných předmětech.

Cílová skupina ostatní pracovníci VŠ:

Cílovou skupinu tvoří neakademičtí pracovníci VŠ, kteří zajišťují administrativně správní činnosti, nutné pro efektivní plnění dlouhodobých cílů OU v oblasti vzdělávání (právníci, pracovníci studijních oddělení, pracovníci účtáren, personalisté, projektoví manažeři, referenti pro vědu a výzku apod.).

Důvodem pro zapojení zaměstnanců do projektu jsou rostoucí nároky na specializované znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro kvalitní výkon administrativně správních činností.

Aktualizace: 11. 03. 2012


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt