Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Cíle a výstupy projektu

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality přípravy studentů a posílení postavení Ostravské univerzity v ČR. Kvalitativní změny v přípravě studentů na budoucí profesi bude dosaženo inovací obsahu studijních oborů a podporou diverzifikace v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje OU.

Realizační tým bude zvyšovat své kompetence prostřednictvím vzdělávacích aktivit a účasti na konferencích, seminářích, kongresech.

  • Klíčová aktivita č. 1 - Inovace studijních oborů
  • Klíčová aktivita č. 2 - Modernizace didaktických metod
  • Klíčová aktivita č. 3 - Rozšíření a zkvalitnění nabídky KS
  • Klíčová aktivita č. 4 - Podpora výuky v cizích jazycích
  • Klíčová aktivita č. 5 - Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ

Výstupy projektu:

Výstupy projektu budou tvořit akreditační dokumenty, výukové materiály, didaktické pomůcky a nové obory kombinovaného studia.

Aktualizace: 11. 03. 2012


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt