Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Anotace

Realizace projektu povede k zintenzivnění mezikatedrální spolupráce a těsnějšímu propojení akademiků s odborníky z praxe, jak ve fázi inovace obsahu studijních oborů, tak i při realizaci výuky a tvorbě studijních materiálů. Inovace budou zaměřeny na implementací moderních didaktických metod s důrazem na multimedializaci výuky. Zapojením zahraničních odborníků a přípravou studijních materiálů v anglickém jazyce bude položen základ pro internacionalizaci a vytvoření mezinárodního prostředí.

Aktualizace: 11. 03. 2012


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt