Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů s důrazem na realizaci kurikulární reformy, využívání ICT ve výuce přírodovědných předmětů a enviromentální vzdělávání včetně osvojení si aktivizačních metod a forem.

Projekt přinese zlepšení kompetencí učitelů ZŠ a SŠ v přírodovědných předmětech prostředníctvím metodické přípravy učitelů na počítačem podporované experimenty a jejich efektivní zařazení do výuky. V projektu bude vytvořena multimediálnídigitální knihovna vzdělávacích objektů. Knihovna bude obsahovat multimediální vzdělávací objekty, jako např. scénáře vyučovacích hodin, fotografie experimentů, multimediální klipy z vyučovacích hodin, počítačem podporované experimenty aj., které učitelé využijí pro zkvalitnění své výuky. Projekt je určen v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků učitelům ZŠ (2. stupeň) a SŠ (cílová skupina). Za účelem dosažení cílů projektu budou vytvořeny a realizovány pro učitele přírodovědných předmětů dva kurzy s různým počtem modulů.

Aktualizace: 10. 11. 2008


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt