Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Cíl projektu

Cílem projektu je:

  • vytvoření vzdělávacích modulů pro další vzdělávání učitelů v oblasti nových metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ,
  • zvýšení kompetencí učitelů v oblasti výuky přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ s přímou vazbou na zkvalitnění výuky v rámci připravovaných a realizovaných kurzů.

Projekt přinese zefektivnění práce učitelů ZŠ a SŠ v přírodovědných předmětech prostřednictvím využívání vytvořené multimediálních knihovny objektů. Knihovna bude obsahovat multimediální objekty, přístupné všem učitelům v MSK (scénáře vyučovacích hodin, fotografie experimentů, multimediální klipy z vyučovacích hodin, návrhy hodnocení dovedností v přírodovědných předmětech, počítačem podporované experimenty), které učitelé využijí pro zkvalitnění své výuky.

Aktualizace: 10. 11. 2008


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt