Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Projektový tým

Vedoucí projektu:

  • RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Odborný garant:

  • prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
  • Mgr. Libor Koníček, Ph.D.

Projektový manažer:

  • Ing. Markéta Kubáňová

Finanční manažer:

  • Jiřina Hladká

Administrativa:

  • Eva Kaštovská
Aktualizace: 05. 10. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt