Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách

      Aktuality:
      1.3.2013 Realizace projektu byla ukončena 28. 2. 2012. Projekt je nyní ve fázi udržitelnosti. Aktuální informace Vám poskytne Bc. Filip Goszler.

      20.9.2011 Proběhl environmentální workshop. Více se dozvíte v části wokrshopy. Environmentální.

      21.6.2011 Proběhl workshop z přírodopisu. Více se dozvíte v části wokrshopy. Přírodopis.

      23.5.2011 Proběhl workshop z chemie. Více se dozvíte v části wokrshopy. Chemie.

      20.4.2011 Proběhl workshop z fyziky. Více se dozvíte v části wokrshopy. Fyzika.
Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Operační program: Vzdělávání a konkurenceschopnost
Doba realizace: 11/2009 ­ 02/2012
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo: CZ. 1.07/1.1.07/02.0047
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků ZŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Změny společnosti mění požadavky na vzdělávání a jeho přispění k rozvoji lidských zdrojů. Počáteční vzdělávání tvoří základ k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti. Z výzkumů PISA 2006 v oblasti přírodovědné gramotnosti vyplynuly nadprůměrné teoretické vědomosti a podprůměrné dovednosti žáků, výzkum TIMSS (2007) prokázal zhoršující se tendenci výsledků českých žáků ZŠ v přírodních vědách. Projekt přispěje k posílení funkční ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žáků v přírodovědných předmětech na 15 ZŠ v MSK prostřednictvím ICT pomůcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením učitelů. Projekt bude mít hlavní pozitivní dopad na žáky ZŠ v MSK, a to i prostřednictvím zvýšení kompetencí učitelů, kteří je v rámci vzdělávacího procesu ovlivňují. Projekt bude realizován žadatelem Ostravská univerzita v Ostravě, partnery MEC, o.p.s. a 15 ZŠ z MSK.
© Ostravská univerzita v Ostravě 2010 - 2011. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.