Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace

Cíl projektu

Hlavními cíli projektu jsou:

 1. vytvoření inovované metodiky autoevaluace, rozpracované podle stupňů a typů škol
 2. tvorba a realizace kurzu Rozvoj školy – metodika autoevaluace
 3. tvorba a realizace čtyř motivačních kurzů:
  • posilování řídících kompetencí vedoucích pracovníků škol
  • prevence vůči stresu
  • prevence vůči vyhoření
  • diagnostické nástroje pro podporu autoevaluace
Aktualizace: 08. 12. 2008


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt