Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace

Výstupy projektu

V rámci projektu bude proškoleno 20 lektorů – vedoucích kurzů na školách, 900 účastníků kurzu Rozvoj škol, 45 účastníků kurzu Posilování řídících kompetencí vedoucích pracovníků škol, 36 účastníků kurzu Prevence vůči stresu, 36 účastníků kurzu Prevence vůči vyhoření a 75 účastníků kurzu Diagnostické nástroje pro podporu autoevaluace.

Aktualizace: 08. 12. 2008


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt