Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace

Anotace projektu

Projekt přispívá k realizaci dlouhodobého záměru v oblasti vzdělávání a a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR a klade důraz na nové pojetí péče o kvalitu vzdělávání mj. dobře fungujícím systémem autoevaluace.

Přínos projektu spočívá ve zkvalitnění vzdělávání žáků a v rozvoji škol a celkového vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Vlastní hodnocení školy přispěje k optimalizaci klimatu na školách a pomůže stanovit prognózu rozvoje škol.

Aktualizace: 08. 12. 2008


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt