Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Stipendium děkana FF OU

Děkan FF OU vypisuje pro akademický rok 2015/2016 Stipendium děkana na pokrytí ubytovacích nákladů po celou dobu studia pro prezenční studenty v rámci Euroasijského akademického fóra. O stipendium se může přihlásit kterýkoli zahraniční student z participujících univerzit magisterského a doktorského stupně studia, který splní podmínky pro jeho udělení. Žádosti lze podávat do 31. května 2015.

Aktualizace: 03. 12. 2014


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2018
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt