Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji

loga

Anotace projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření Modulového systému dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v MSK. Projekt navazuje na projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0104 - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v MSK. Využívá již zavedeného modulového systému, inovuje kurzy a přináší nové vzdělávací moduly a kurzy. Všechny kurzy jsou zaměřené na prohlubování odborné kvalifikace podle §10 Vyhlášky MŠMT č. 317/2005. Modulový systém je vytvořen tak, aby byl otevřen budoucímu doplňování jak modulů, tak zpracování dalších jednotlivých kurzů.

  • M1 - Základní modul.
  • M2 - Specializační modul.
  • M3 - Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků.
  • M4 - Jazykové vzdělávání pracovníků škol.

Výstupem projektu bude zpracování 150 kurzů s uceleným souborem metodických a odborných materiálů k výuce a e-learningové podpory. Realizováno bude rovněž 150 kurzů. Kurzy jsou nebo před realizací budou akreditovány v rámci DVPP.

Aktualizace: 08. 12. 2008


©2008 Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt