Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji

loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo:

  • CZ.1.07./1.3.05/11.0011

Řešitel:

Finanční dotace:

  • 8.526.864,- Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. listopadu 2008
  • Datum ukončení realizace projektu: 31. října 2011

Poskytovatel:

Aktualizace: 08. 12. 2008


©2008 Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt